Slottsparken HVB

Slottsparken HVB (hem för vård och boende) är ett ungdomsboende på Gamla Väster i Malmö.

Slottsparken HVB tar emot ungdomar pojkar och flickor 14 - 18 år med psykosocial problematik, relationssvårigheter, psykisk ohälsa, bristande självkänsla, emotionell obalans, etc. Slottsparken HVB riktar sig också till ungdomar som vistas i olämpliga miljöer, som begått enstaka brott och provat på att ta droger.

Vår behandling är individanpassad och innehåller kognitiv psykoterapi, familjearbete, massageterapi, mindfulness, motivationssamtal och vardagspedagogik med ADL samt social färdighetsträning.

Sysselsättning är antingen skola/utbildning eller praktik/arbete, det finns även möjlighet att ta körkort.

Vårt mål är att den unge, under behandlingstiden, ska utvecklas till en självständig, trygg och ansvarstagande individ.

Varmt välkomna att kontakta Slottsparken HVB för ett besök.

Kontakt: Föreståndare Maria Bergman, Tel: 070-2067982