Västerbo stödlägenheter

I Västerbos stödlägenheter skall ungdomar få möjlighet att med stöd från vuxna lära sig att fungera i eget boende.

Stödlägenheterna är i Malmö och är till för ungdomar mellan 16 till och med 20 år som klarar ett eget boende med visst vuxenstöd. De unga får en kontaktperson som fungerar som stöd i boendet.

Stödet i boendet är dygnet runt och innefattar främst ekonomi, skötsel, sysselsättning samt känslomässigt stöd i vardagen. Ytterligare stöd och behandlande åtgärder kan erbjudas efter den unges individuella behov samt uppdrag.