Västerbo öppenvård

Västerbo öppenvård erbjuder öppenvårdsinsatser för ungdomar med psykosocial problematik, relationsstörningar samt neuropsykiatriska funktionshinder mellan 13-24 år. Vårt utbud består av daglig verksamhet samt individuella insatser som utgår från socialtjänstens uppdrag. Vi skräddarsyr en behandlingsplan utefter de ungas behov.

I öppenvården erbjuds kvalificerad kontaktperson som är en professionell vuxenkontakt som stöd i vardagen för den unga och som i nära samarbete med skola, arbetsförmedling, föräldrar/nätverk, uppdragsgivare kan jobba med specifika insatser kopplat till de ungas livssituation.

I Västerbo Social Omsorg finns fyra kognitivt inriktade psykologer samt en psykiatiker som har lång erfarenhet av ungdomsvård. Dessa erbjuder individuella psykologsamtal, utredning, familjebehandling samt medicinsk behandling.

Familje- och nätverksarbete samt föräldrautbildning erbjuds utifrån uppdrag och de ungas behov.