Västerbo öppenvård My Next Move

Västerbo Social Omsorg har expanderat sin verksamhet och öppnat upp Öppenvården My Next Move (MNM) som ytterligare en länk i Västerbos vårdkedja. MNM vänder sig till ungdomar, 13-24 år, med psykosocial problematik, missbruk, trauma, självskadebeteende, hemmasittare samt annan psykisk ohälsa. Vi erbjuder även stöd till föräldrar och nätverk. 

Individuella behandlingsprogram utformas utifrån evidensbaserade metoder där Kognitiv beteendeterapi (KBT) och inlärningsteori utgör grunden. Hos MNM arbetar vi utifrån kommunikationsstilen MI, motiverande samtal, och använder manualbaserade program så som A-CRA/ CRAFT, DBT-inspirerat självskadeprogram, EMDR, Hemmasittarprogram, rePULSE, Social färdighetsträning och anhörig/familjestöd.

Behandlingsprogrammets innehåll och omfattning planeras utifrån uppdrag, kartläggning och ungdomens behov. Hos MNM arbetar psykologer, socionom/terapeut och präst samt behandlingsassistenter.

MNM kan även bistå med neuropsykiatriska utredningar genom psykolog och psykiatriker. 

Varmt välkommen att kontakta oss för frågor och placering: info@mynextmove.se

Placeringssamordnare 0760 20 93 28, Verksamhetschef MNM 0733 68 76 87

Hemsida: www.mynextmove.se