Personal Västerbo

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger samt studie & yrkesvägledare.

Annina Hohenthal

Mikael Jönsson

Verksamhetschef HVB/ My Next Move

079 3408033
mikael@mynextmove.se

Lena Ottosson

Verksamhetschef Stödboende

076 020 93 28
lena@vaster-bo.se

Maria Bergman

Katja Jonsson

Föreståndare HVB Agnes och HVB Jöns

073-3686258
katja.jonsson@vaster-bo.se

Jonatan Ström

Föreståndare Stödlägenheter/Öppenvård

073-4233562
jonatan.strom@vaster-bo.se

Emmy Andersson

Föreståndare Slottsparken

emmy.andersson@vaster-bo.se

Amalia Bengtsson

Behandlingsassistent

072 4012860

Jane Persson

Roberto Pajovic

Behandlingsassistent

0736 41 13 61

Peter Dontsov

Lina Andersson

Lina Pernius

Behandlingsassistent/ Behandlingspedagog

073-3849796
lina.pernius@vaster-bo.se

Kia Salmela

Behandlingsassistent

Dejan Pajovic

Behandlingsassistent

Chnar Amin

Behandlingsassistent

Ida Larsson

Behandlingsassistent/ Friskvårdspedagog

Suraya Nazhat

Behandlingsassistent/ Socialpedagog

Sinikka Mattsson

Resurspersonal

Mustafa Hiba

Behandlingsassistent/ Socialpedagog

Maria Wennergren

Behandlingsassistent/ Behandlingspedagog

Mattias Gregov

Behandlingsassistent/ Socionom

Susanna Hart

Resurspersonal

Sirpa Jawdat

Ekonomiassistent / Administratör

Stefan Schiptjenko Ronnert

Ekonomiassistent

Waldemar Brud & Bertil Lysell

Vaktmästare

Anja Szymanska & Asta

Husmor

Luna

Terapihund

Noche

Terapihund

Dave

Terapihund

Destiny

Terapihund