Personal Västerbo

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger samt studie & yrkesvägledare.

Bo Blank

Huvudman / Verksamhetschef

Annina Hohenthal

Huvudman / Verksamhetschef

Maria Bergman

Föreståndare

Carol Weber-Malmberg

Föreståndare

Katja Jonsson

Ställföreträdande föreståndare

Jonathan Ström

Ställföreträdande föreståndare

Tanja Hermansson

Psykolog

Stefan Schiptjenko Ronnert

Ekonomiassistent

Sirpa Jawdat

Ekonomiassistent / administratör

Felicia Scholander

Behandlingsassistent / Socionom

Amalia Bengtsson

Behandligsassistent / Beteendevetare

Lina Andersson

Behandlingsassistent

Jonathan Judasz

Behandlingsassistent

Nicole Steckel

Behandlingsassistent

Jane Persson

Behandlingsassistent

Peter Dontsov

Behandlingsassistent

Sinikka Mattsson

Resurspersonal

Susanna Hart

Resurspersonal

Waldemar Brud & Bertil Lysell

Vaktmästare

Anja Szymanska & Asta

Husmor