Personal Västerbo

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger samt studie & yrkesvägledare.

Bo Blank

Huvudman / Verksamhetschef

Annina Hohenthal

Huvudman / Verksamhetschef

Maria Bergman

Föreståndare/Föräldraledig

Katja Jonsson

Föreståndare HVB Agnes

Jonatan Ström

Föreståndare Stödboende/Öppenvård

Tanja Hermansson

Föreståndare HVB Jöns/ Psykolog

Stefan Schiptjenko Ronnert

Ekonomiassistent

Sirpa Jawdat

Ekonomiassistent / administratör

Felicia Scholander

Behandlingsassistent / Socionom

Amalia Bengtsson

Behandligsassistent / Beteendevetare

Lina Andersson

Behandlingsassistent

Jonathan Judasz

Behandlingsassistent/Timvikarie

Nicole Steckel

Behandlingsassistent

Jane Persson

Behandlingsassistent

Peter Dontsov

Behandlingsassistent

Sinikka Mattsson

Resurspersonal

Susanna Hart

Resurspersonal

Waldemar Brud & Bertil Lysell

Vaktmästare

Anja Szymanska & Asta

Husmor