Metoder

Varje individ får ett individuellt anpassat bemötande. Utifrån behov och problembild får man en flexibelt utformad behandling. Vi har möjlighet att snabbt lägga till eller ändra insatser utifrån rådande situation. Vi arbetar utifrån Livbojen – ett konkret material som bygger på BBIC och salutogenes. Detta gör att ungdomen tydligare kan se och vara delaktig i sin utvecklingsprocess. 

Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger, socialpedagoger, beteendevetare och terapeut. Detta gör att vi har möjlighet att erbjuda flera behandlingsmetoder utifrån ett individuellt anpassat bemötande. 

Metoder som erbjuds är:
•    KBT - kognitiv beteendeterapi
•    PDT – psykodynamisk individualterapi
•    TBA – tillämpad beteendeanalys för att ändra på problembeteende​​​​​​
•    Gruppverksamhet utifrån olika teman
•    Psykologutredningar
•    Rådgivning vid bemötande av ungdom med neuropsykiatrisk problematik
•    Familjesamtal/nätverksarbete
•    Yoga
•    Mindfulness
•    MI- Motiverande samtal