Västerbo Social Omsorg

I hjärtat av Gamla Väster, Malmö

Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik. Vår verksamhet bygger på en värdegrund som utgår från alla ungdomars lika värde och möjligheter att utvecklas och integreras i samhället. Vi arbetar utefter kvalificerade behandlingsmetoder i en arbetsgrupp bestående av psykologer, socionomer, behandlingspedagoger samt studie & yrkesvägledare.

Agnes HVB

Jöns Fils HVB

Västerbo stödlägenheter

Västerbo öppenvård